Czy okulary są refundowane? Kiedy pracodawca finansuje zakup okularów?

Opublikowany : 2021-02-03 - Kategorie : Okulary korekcyjne , Wszystko o okularach

Czy pracownik może ubiegać się o refundację okularów korekcyjnych przez swojego pracodawcę? Jakie warunki trzeba spełnić i ile może wynosić takie dofinansowanie?

Refundacja okularów przez pracodawcę

Dla osób z wadą wzroku okulary korekcyjne są niezbędne w życiu codziennym, również w miejscu pracy. Wielu pracowników zastanawia się, czy może starać się o dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych od swojego pracodawcy. Kwestię tę reguluje art. 237(6) Kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami”.

Jeśli chodzi o okulary do pracy przy komputerze, precyzyjniej wyjaśnia to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku, które głosi: „Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego”. A więc jeśli w pracy dana osoba spędza minimum 4 godziny (połowę czasu pracy) przed monitorem oraz wynik badania lekarskiego (medycyna pracy) stwierdzi, że powinna używać okularów do pracy przy komputerze, wtedy pracodawca ma obowiązek sfinansować zakup okularów korekcyjnych.

Refundacja okularów - ile wynosi dofinansowanie?

Jeśli już wiemy, że przysługuje nam refundacja, pojawia się kolejne pytanie - ile wynosi takie dofinansowanie? Wiadomo przecież, że ceny okularów są bardzo zróżnicowane. Można kupić okulary za 100 zł czy 200 zł, ale wybierając lepsze rozwiązania kwota ta może być wielokrotnie wyższa (zależy od wybranej oprawki i rodzaju szkieł). A zatem w jakiej kwocie pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty? Niestety przepisy prawa pracy o tym nie mówią, w praktyce kwestie te reguluje najczęściej regulamin pracy obowiązujący w danym zakładzie. Dla niektórych ważna będzie też informacja, jak często przysługuje refundacja. Okulary mogą przecież ulec przypadkowemu uszkodzeniu, a przy szybko postępującej wadzie może być konieczna wymiana szkieł. Kodeks pracy również nie reguluje tej kwestii, więc podobnie jak w przypadku kwoty dofinansowania, takiej informacji należy szukać w regulaminie zakładu pracy.

Udostępnij