1. Odstąpienie od umowy

a. Zamawiający, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: sklep@ubutik.pl

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (zdjęcie folii lub usunięcie zabezpieczeń).

b. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w wypadku:

- świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

c. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

d. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym, nie powinien nosić śladów użytkowania, a naklejka z hologramem (nieuszkodzona) musi znajdować się na swoim miejscu.

e. Do zwracanego towaru Kupujący jest zobowiązany do dołączenia dowodu zakupu.

f. Kontakt w sprawie odstąpienia od umowy:

ubutik.pl

ul. Madalińskiego 17/3,

50-443 Wrocław

kom. 790 811 100 e-mail: sklep@ubutik.pl

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od warunków umowy w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Termin do odstąpienia od warunków umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od warunków umowy, muszą Państwo poinformować nas :

ubutik.pl

ul. Madalińskiego 17/3,

50-443 Wrocław

kom. 790 811 100 e-mail: sklep@ubutik.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy , wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania produktu .Zwrot Płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

2. Reklamacje

a.  Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną wymianę lub naprawę wadliwego towaru. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

b. W przypadku reklamacji prosimy o podanie krótkiego opisu wady oraz adresu, na który mamy odesłać towar. Warunkiem przyjęcia okularów do ekspertyzy jest dostarczenie ich w twardym etui zabezpieczającym przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.

Reklamowany towar prosimy przesyłać na poniższy adres:

ubutik.pl

ul. Madalińskiego 17/3,

50-443 Wrocław

kom. 790 811 100 e-mail: sklep@ubutik.pl

c. Chęć dokonania reklamacji należy potwierdzić drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: sklep@ubutik.pl

d. Sklep nie odpowiada jednak za taką niezgodność towaru z umową, o której kupujący wiedział w momencie transakcji albo powinien był wiedzieć.

e. Wymiary produktów są danymi poglądowymi, nie stanowią parametru ani podstawy do reklamacji. Proszę sprawdzić wymiary produktu po jego otrzymaniu, przed zdjęciem hologramu oraz zamontowaniem nowych szkieł.

f. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, kupujący może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/