REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

a. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego w sieci Internet pod adresem www.ubutik.pl jest Unique Boutique sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-443, ul. Madalińskiego 17/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy w KRS - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448215 , NIP 8982202607 , REGON 022067139 zwane dalej Sklepem.

b. Sklep internetowy ubutik.pl umożliwia dokonanie zakupu opraw okularowych oraz okularów przeciwsłonecznych znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu.

c. Umowa zawarta z Konsumentem, tj. osobą fizyczną, która dokonuje zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub z osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, ma charakter Umowy zawieranej na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta

§ 2. Warunki dokonywania zakupów

a. Złożenie zamówienia w sklepie ubutik.pl jest jednoznacznym potwierdzeniem Zamawiającego zapoznania się z regulaminem oraz akceptacją wszystkich jego postanowień (punktów) bez zastrzeżeń.

b. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od daty prawidłowego złożenia przez Zamawiającego  zamówienia, z wyjątkiem produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienie.

c. W przypadkach uzasadnionych nietypowymi parametrami zamówionego produktu czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia.  

d. W przypadku niedostępności  produktów objętych zamówieniem w magazynie Sklepu oraz bezpośrednio u Producenta, Zamawiający jest informowany drogą mailową, w terminie 30 dni od daty przyjęcia zamówienia, o niedostępności towaru i ma on prawo zadecydować, czy będzie dalej oczekiwać na realizację zamówienia, czy rezygnuje z zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia Właściciel Sklepu dokona niezwłocznego zwrotu płatności uiszczonych przez Zamawiającego.

e. Zamawiający może złożyć zamówienie w następujący sposób:

- kliknięcie ikony „Dodaj Do koszyka” zamieszczonej przy produkcie oraz wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej: www.ubutik.pl;

- kontakt ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie: butik@uniqueboutique.pl;

- telefonicznie, wybierając  numer: 534 938 202;

- poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

f. Jeśli formularz zamówienia zostanie wypełniony nieprawidłowo lub zamówienie złożone za pomocą poczty elektronicznej będzie niezrozumiałe, zamówienia takie nie będą realizowane.

g. Rabaty przyznane indywidualnie obniżają cenę produktów zamawianych po dokonaniu procesu logowania użytkownika bezpośrednio w sklepie internetowym na witrynie ubutik.pl i wpisaniu hasła rabatowego. Kupony rabatowe nie łączą się.

h. Uwaga! Od 01.01.2020 r. wystawienie faktury VAT na firmę na podstawie paragonu będzie możliwe wyłącznie po podaniu numeru NIP w momencie dokonywania zakupu.

§ 3. Zasady realizacji zamówienia, dostawa i cena

a. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon lub na życzenie klienta faktura VAT).

b. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach Sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

c. Realizacja zamówienia uzależniona jest od podania wymaganych na etapie zamawiania danych, takich jak: imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail, numer kontaktowy oraz posiadania zamawianych produktów w aktualnych zasobach Właściciela Sklepu.

d.  Osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym ubutik.pl jednocześnie potwierdza, że przed złożeniem zamówienie dokonywała badań wzroku w salonie optycznym, a parametry soczewek wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań i nie będzie wnosiła do firmy Unique Boutique sp. z o.o.  żadnych roszczeń dotyczących ich złego dopasowania.

e.  Wszystkie ceny podawane w sklepie ubutik.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

f. Cena podana przy każdym produkcie znajdującym się w ofercie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

g. Unique Boutique sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu. Zmiany cen nie będą miały wpływu na zamówienia, które zostały złożone w czasie obowiązywania cen przed zmianą.

h. Zamówione produkty dostarczane są pod wskazany przez Zamawiającego adres, za pośrednictwem firmy kurierskiej.

i. Sklep ubutik.pl  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki przez jakąkolwiek firmę dostawczą z przyczyn niepodania przez Klienta pełnego adresu dostawy (np. brak numeru mieszkania, nazwy firmy w przypadku dostawy do biurowca). W takim przypadku opłacenie kosztów ponownej dostawy leży po stronie Klienta).

j. W razie konieczności anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt pocztą elektroniczną na adres butik@uniqueboutique.pl, w temacie wiadomości wpisując: „Anulowanie zamówienia”, gdyż staramy się przetwarzać zamówienie zaraz po jego otrzymaniu. Po przekazaniu przez Sklep produktu do wysyłki przewoźnikowi anulowanie zamówienia nie będzie możliwe.

§ 4. Formy płatności i koszty wysyłki:

a. Przy przedpłacie na konto lub płatnościach on-line na terenie Polski (karty kredytowe, przelewy, itd.):  

Kurier  GLS – 18 zł   (99,9% paczek dociera do odbiorcy w następny dzień roboczy).  

b. Koszty wysyłki z płatnością przy odbiorze na terenie Polski

Kurier  GLS - 27 zł (99,9% paczek dociera do odbiorcy w następny dzień roboczy).

c. Paczki wysyłane kurierem oraz dostarczane do paczkomatu są ubezpieczone oraz istnieje możliwość śledzenia przesyłki. Możliwość wysyłek zagranicznych kurierskich zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej, do ceny doliczony zostanie koszt pakowania paczki.

d. Dostępne formy płatności: przelew bankowy, Przelewy24.pl (w tym karta kredytowa),  PayPal (w tym karta kredytowa) PayU (w tym płatność kartą) oraz płatność za pobraniem (przy odbiorze).

e. Przedpłata następuje na konto:

ING Bank Śląski spółka akcyjna

80 1050 1575 1000 0023 6910 3995

§ 5. Reklamacje

a.  Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną wymianę lub naprawę wadliwego towaru. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

b. W przypadku reklamacji prosimy o podanie krótkiego opisu wady oraz adresu, na który mamy odesłać towar. Warunkiem przyjęcia okularów do ekspertyzy jest dostarczenie ich w twardym etui zabezpieczającym przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.

Reklamowany towar prosimy przesyłać na poniższy adres:

Unique Boutique sp. z o.o.

ul. ul. Madalińskiego 17/3, 50-443 Wrocław, kom. 534 938 202 e-mail: sklep@ubutik.pl

c. Chęć dokonania reklamacji należy potwierdzić drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: sklep@ubutik.pl

d. Sklep nie odpowiada jednak za taką niezgodność towaru z umową, o której kupujący wiedział w momencie transakcji albo powinien był wiedzieć.

e. Wymiary produktów są danymi poglądowymi, nie stanowią parametru ani podstawy do reklamacji. Proszę sprawdzić wymiary produktu po jego otrzymaniu, przed zdjęciem hologramu oraz zamontowaniem nowych szkieł.

f. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, kupujący może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. By świadczyć prawidłowo i sprawnie swoje usługi, Właściciel Sklepu Internetowego ubutik.pl wymaga od klientów tylko niezbędne dane osobowe. Właściciel Sklepu ubutik.pl może przekazać dane osobowe osobom trzecim w przypadku, gdy niezbędne jest to do należytego świadczenia usług, zwłaszcza przedsiębiorcom zajmującym się transportem towaru, oraz przedsiębiorstwom prowadzącym serwisy obsługujące płatności internetowe.

2. Baza danych osobowych klientów sklepu ubutik.pl podlega ochronie prawnej. Dane osobowe naszych klientów są chronione. Dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, zmianą, utratą oraz usunięciem . Właściciel Sklepu Internetowego ubutik.pl, zwany Administratorem, dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r , oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

3. Właściciel sklepu ubutik.pl podejmuje niezbędne działania w celu zabezpieczenia informacji w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Właściciel sklepu nie udostępnia danych osobom trzecim bez ich odpowiedniego prawnego upoważnienia.

4. Klient sklepu ubuti.pl ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany, usunięcia w każdej chwili w panelu sklepu lub pocztą elektroniczną. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy oraz wyrejestrowaniem się klienta. Usunięcie danych oznacza zaprzestanie ich przetwarzania. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania usuniętych z bazy danych osobowych na pewien czas na potrzeby Policji i Prokuratury.

§ 7. Odstąpienie od umowy

a. Zamawiający, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: butik@uniqueboutique.pl

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (zdjęcie folii lub usunięcie zabezpieczeń).

b. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w wypadku:

- świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

c. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

d. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym, nie powinien nosić śladów użytkowania, a naklejka z hologramem (nieuszkodzona) musi znajdować się na swoim miejscu.

e. Do zwracanego towaru Kupujący jest zobowiązany do dołączenia dowodu zakupu.

f. Kontakt w sprawie odstąpienia od umowy:

Unique Boutique sp. z o.o.

ul. Madalińskiego 17/3, 50-443 Wrocław, kom. 534 938 202 e-mail: sklep@ubutik.pl

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od warunków umowy w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Termin do odstąpienia od warunków umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od warunków umowy, muszą Państwo poinformować nas :

Unique Boutique sp. z o.o.

ul. Madalińskiego 17/3, 50-443 Wrocław, kom. 534 938 202 e-mail: sklep@ubutik.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy , wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania produktu .Zwrot Płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

§ 8. Promocja po przystąpieniu do newslettera

1. Za zapisanie się do newslettera Sklepu ubutik.pl Klient otrzyma drogą mailową kupon na pierwsze zamówienie upoważniający do otrzymania darmowej dostawy. Rabat można wykorzystać jednokrotnie w ciągu 2 miesięcy od daty zapisania się do newslettera.

Dane użyte do zapisania się do newslettera będą wykorzystywane jedynie do wysyłania informacji o promocjach organizowanych w Sklepie ubutik.pl. W każdej chwili Klient może zrezygnować z subskrypcji newslettera.

Kupon nie łączy się z innymi kuponami rabatowymi.

  

DZIĘKUJEMY ZA PRZECZYTANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW.